ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
 

ถุงพลาสติกเย็น PE

     ถุงพลาสติกเย็น PE มีลักษณะค่อนข้างใส นิ่มและยืดหยุ่นได้ดี

   
  ถุงพลาสติกเย็น PE ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนา

แน่นต่ำ (LDPE) ถุงชนิดนี้มีลักษณะค่อนข้างใส นิ่มและยืดหยุ่นได้ดี เหมาะ

สำหรับใส่อาหารและสินค้าที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำ ปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหาร

แช่อาหารในตู้เย็นได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ

   ขนาดมาตรฐานมีดังนี้

  4 x 6 นิ้ว   ( 896 ใบ/กก.)

 4.5 x 7 นิ้ว ( 683 ใบ/กก.)

  5 x 8 นิ้ว   ( 538 ใบ/กก.)

  6 x 9 นิ้ว   ( 398 ใบ/กก.)

  7 x 11 นิ้ว ( 279 ใบ/กก.)

  8 x 12 นิ้ว ( 224 ใบ/กก.)

  9 x 14 นิ้ว ( 170 ใบ/กก.)

 10 x 15 นิ้ว ( 143 ใบ/กก.)

 12 x 18 นิ้ว ( 99 ใบ/กก.)

 14 x 22 นิ้ว ( 69 ใบ/กก.)

 20 x 30 นิ้ว ( 35 ใบ/กก.)

และรับสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ