ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
 

PVC หด (PVC Shrink film)

    PVC หด (Shrink film) เหมาะสำหรับป้องกันสินค้าจากความชื้น ฝุ่นละออง
   
แผ่นฟิล์ม PVC หด (Shrink film) ผลิตจากเม็ดพลาสติก

 Polyvinyl chloride มีคุณสมบัติที่สามารถหดตัวเมื่อถูกความร้อน ซึ่งวัตถุ

ประสงค์คือ เพื่อใช้ป้องกันสินค้าถูกฝุ่นละออง ป้องกันความชื้น ป้องกันสินค้าไม่

ให้ถูกเปิดก่อนการใช้ เช่น สินค้าอุปโภค-บริโภค และเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาด

 แนะนำผลิตภัณฑ์ พีวีซีหด มีทั้งชนิดม้วน ถุง ซอง ชริงค์คอขวด ชริงค์เลเบล