ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
 

ไม้ถูพื้น

    ใช้สำหรับเช็ดถูทำความสะอาด ใช้สำหรับถูพื้น
   
   ไม้ถูพื้น ใช้สำหรับเช็ดถูทำความสะอาดพื้นทั่วไป